What’s Happening

ข่าวสารกิจกรรม

ส่งมอบการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี

นายพิชัยฯ ผอ.โครงการ ไพรม สแควร์ อุดรธานี เปิดเผยว่า ในปี 2556 บริษัท ไพร์ม โรด พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ได้ชนะการประมูลเข้าพัฒนาพื้นที่ เป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น จำนน 160 ยูนิต ภายใต้ชื่อโครงการ ไพร์ม สแควร์ อุดรธานี ซึ่งพื้นที่โดยรอบ อยู่ติดกับศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ดังนั้น การพัฒนาโครงการ จึงถูกออกแบบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีด้วย ทำให้เกิดการปรึกษา ประสานงานกับ มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี และคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ในแต่ละสมัยที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม และเกิดข้อตกลงระหว่างมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี กับทางโครงการฯ ซึ่งเริ่มจาก การพัฒนาพื้นที่ ร่วมกับ คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ 67 ทำการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ หลังศาลา 39 และคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ 68 ทำการก่อสร้างโกดังใหม่สำหรับเก็บวัสดุ และ Art Gallery
ส่วนในปี 2561 ได้จัดทำสวนคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ 66 พร้อมกับประสานงานให้ทางมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี เช่าพื้นที่บริเวณคลังน้ำมันปตท.เดิมสำเร็จ โดยทางโครงการไพร์ม สแควร์ มีจิตศรัทธาบริจาคค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมด และจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นลานจอดรถยนต์ พร้อมพื้นที่สีเขียว คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งรวมเป็นเงินในการพัฒนาทั้งสิ้น 31 ล้านบาท

โพสเมื่อ : 07/01/2019 14:01