Contact Us

ติดต่อเรา

สำนักงานขายโครงการ ไพร์ม สแควร์ อุดรธานี
เลขที่ 140 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เวลาทำการ : 9.00 – 18.00 น. ทุกวัน
E-mail : Sales@primeroadproperty.com

TEL : 042-222696